top of page
Kaisu 4690ter_web.jpg

Kaisu kanstrén

Olen kansainvälisen henkilöstöjohtamisen ja työliikkuvuuden asiantuntija ja tutkija. Lisäksi minulla on usean vuoden oma-kohtainen kokemus ulkomailla asumisesta perheeni kanssa. Asuminen Hollannissa ja Kanadassa on auttanut ymmärtämään hyvin niitä haasteita, joita ulkomaille muuttava, siellä asuva ja kotimaahan palaava kohtaa.

Olen erityisen kiinnostunut ulkomailla asumisen vaikutuksista urasiirtymiin, uraidentiteetteihin, osaamisen kehittymiseen ja hyvinvointiin. Varsinkin kahden uran perheet ja puolisoiden haasteet ja mahdollisuuksien tunnistaminen ovat lähellä sydäntäni. Näitä aihepiirejä käsittelin myös väitöskirjassani.

Minulla on vahva kokemus kvalitatiivisen tutkimuksen tekemisestä, aina aineiston keräämisestä sen analysointiin ja raportointiin. Kokemusta minulla on lisäksi opettamisesta,  kouluttamisesta ja ohjauksesta.

 

 

I'm an International HRM and global mobility researcher and specialist with over 10 years of personal experience in international mobility. I'm passionate about cross-cultural management and competencies, career identity (re)construction, career capital development and subjective well-being in international context. My special focus is on dual-career expatriate couples. These were also the main topics of my doctoral theses.

Based on my own experiences as an expatriate, I deeply understand the challenges faced by those who relocate from one culture to another. My own journey as an expatriate has taken me from Finland to the Netherlands and Canada.

I am also skilled in various areas of research including qualitative research, data collection, interviews and analysis. In addition, my work experience includes teaching and counseling.

Koulutus | Education

KTT | D.Sc. (Economics and Business Administration)

KTM (Johtaminen ja organisaatiot) | MSc (Management and Organizations)

YTM (Sosiologia) | MSSc (Sociology)

KM (Kasvatuspsykologia) | MA (Educational Psychology)

Pedagoginen pätevyys | Pedagogical studies for teachers

Yrittäjän ammattitutkinto | Further qualification for entrepreneurs

Opetushallinnon tutkinto | Certificate in educational administration

Lisäksi opintoja muun muassa kulttuurienvälisestä kommunikoinnista ja ohjelmistoliiketoiminnasta | Other studies e.g. in Cross-cultural business communications and software business

Julkaisuja | Selected publications

Kanstrén, K. (2021). The career transitions of expatriate partners and the effects of transitions on career identities.

The International Journal of Human Resource Management. 32(21), 4491–4525. https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1674356

 

Kanstrén, K. and Mäkelä, L. (2020). Expatriate partners’ subjective well-being and related resource losses and gains. Community, Work and Family. https://doi.org/10.1080/13668803.2020.1801582

 

Kanstrén, K. & Suutari, V. (2021). Development of career capital during expatriation: The partners’ perspective. Career Development International. 26(6), 824–849. https://doi.org/10.1108/CDI-12-2020-0314

Kanstrén, K. (2021). Expatriate partners: Career identity, career capital and subjective well-being perspectives. Doctoral theses. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-991-4

Media

bottom of page