top of page
Search
  • Kaisu Kanstrén

Ulkomailla asumisen haasteet - usein unohdettu puolison näkökulma

Mitkä asiat sinua askarruttavat tai askarruttivat eniten tehdessäsi ratkaisua ulkomaille muutosta? Pohtiessaan ulkomaille muuttoa joutuu moni päätöksen tueksi tarkastelemaan itselle merkityksellisiä asioita monista eri näkökulmista. Ulkomaille muutto puolison työn takia vaikuttaa voimakkaasti kaikkiin perheenjäseniin ja aiheuttaa suuria muutoksia muun muassa läheisiin ihmissuhteisiin sekä työn ja perhe-elämän tasapainoon. Kun itse muutin ulkomaille ensimmäisen kerran, huomasin muuton rikkovan monia minulle rakkaita sosiaalisia tukiverkostojani.


Eivätkä aina katoa vain sosiaaliset verkostot, vaan työssä olevan puolison pitkät työpäivät ja työmatkat siirtävät vastuun arjen pyörittämisestä kotiin jäävälle puolisolle sekä saattavat lisätä yksinäisyyden tunnetta. Harmillisen usein muutto voi merkitä puolisolle omasta urasta luopumista, mikä saattaakin olla syynä, että koko ajatuksesta ulkomaille muutosta luovutaan. Perheenjäsenillä ja erityisesti mukana seuraavalla puolisolla onkin suuri merkitys, kun tehdään päätöstä ulkomaille lähdöstä.Näiden lisäksi omaa puolisotutkimustani varten tekemieni haastattelujen pohjalta huomasin, että puolisot kokevat muutoksia roolissaan perheen sisällä, itsetunnossaan, ammatillisessa identiteetissään ja osallisuuden tunteessaan. Puolisot saattavat kokea epävarmuutta tulevaisuudestaan, ja arjen velvoitteista selviytyminen voi tuntua haastavalta. Jotkut kokevat jopa arvottomuuden tunteita. Puolison sopeutumattomuus kohdemaahan on puolestaan yksi yleisimmistä syistä ulkomaankomennuksen epäonnistumisen ja ennenaikaisen kotimaahan palaamisen taustalla.


Tulen pureutumaan syvemmin näihin, pahimmassa tapauksessa stressiin ja jopa avioeroon johtaviin, haasteisiin tulevissa blogikirjoituksissani. Mutta toki kerron myös ulkomailla asumiseen liittyvistä positiivisista ja hyvistä puolista, joita onneksi onkin monia!

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page