top of page
Search
  • Kaisu Kanstrén

Miten olisi puoliso-ohjelma puolison tueksi?


(in English below)

Yksi yrityksen parhaimmista keinoista huolehtia koko perheen hyvinvoinnista kansainvälisissä rekrytoineissa on laatia konkreettinen suunnitelma tai puoliso-ohjelma työntekijän mukana seuraavaa puolisoa varten. Puoliso-ohjelman etuina on, että sen avulla muun muassa vahvistetaan työntekijän halua pysyä yrityksessä, työntekijän motivaatio ja tuottavuus nousee sekä sopeutuminen ja integroituminen sujuvat helpommin ja hyvinvointi paranee. Puoliso-ohjelman voi koostaa vaikkapa seuraavista osa-alueista:


· Orientaatio: Laadi puolisoita varten oma perehdytysohjelma, joka auttaa heitä sopeutumaan uuteen ympäristöön. Tämä voi sisältää vaikka jonkinlaisen tervetuliaispaketin, kaupunkikierroksen ja tutustumisen paikallisiin tapoihin ja perinteisiin.

· Puolison urakehitys: Koska monet puolisoista ovat mahdollisesti joutuneet jättämään oman uransa muuttaessaan uuteen maahan, auta heitä löytämään uusia työ- ja uramahdollisuuksia. Tarjoa puolisoille esimerkiksi uraohjausta sekä verkostoitumistapahtumia ja CV työpajoja työnhaun tueksi.

· Kieli- ja kulttuurikoulutus: Tarjoa kieli- ja kulttuurikoulutusta, jotta kommunikointi paikallisten kanssa sujuvoituu ja ymmärrys paikallisesta kulttuurista paranee. Tämä voi sisältää kielikursseja ja kulttuurienvälisen viestinnän työpajoja.

· Sosiaalinen tuki: Tarjoa sosiaalisia tukea, kuten puolisoverkosto, vertaistukiryhmiä, tapahtumia ja muuta yhteisöllistä toimintaa. Ne auttavat puolisoita rakentamaan sosiaalisia verkostoja ja saamaan uusia ystäviä uudessa ympäristössä.

· Terveydenhuolto: Tarjoa tietoa ja tukea puolisoille paikallisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa.

· Tuki lapsiperheelle: Tarjoa tietoa perheille suunnatuista palveluista, kuten kouluista, päivähoitopalveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Näin autat puolisoita ja koko perhettä sopeutumaan uuteen ympäristöön ja löytämään heidän tarvitsemat palvelut.

· Muuttoapu: Tarjoa apua asettautumiseen, kuten asunnon löytämiseen, vuokrasopimuksen tekemiseen tai asunnon ostoon sekä vastauksia itse muuttoon liittyviin kysymyksiin.


Kaiken kaikkiaan puoliso-ohjelman tavoitteena on tukea puolisoita hyödyntämään aikansa uudessa kotimaassaan niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin. Tarjoamalla kattavaa tukea, resursseja ja kehittymismahdollisuuksia yritykset voivat auttaa varmistamaan kansainvälisen rekrytoinnin onnistumisen työntekijän ja hänen puolisonsa sekä yrityksen itsensä näkökulmasta. Kannattaa myös muistaa, että kaikkea puoliso-ohjelman osa-alueita ei tarvitse osata tehdä itse, vaan apua voi pyytää eri palveluntarjoajilta.How about a spouse program to support the spouse?


One of the best ways for a company to ensure the whole family's well-being in international recruitment is to have a concrete plan or spouse program for the accompanying spouse. The benefits of a spouse program include strengthening the employee's desire to stay with the company, increasing motivation and productivity, facilitating adjustment and integration, and improving well-being. A spouse program can include, for example, the following elements:

· Orientation: Offer an orientation program for spouses to help them adjust to the new environment. This can include a welcome package, a tour of the city, and introductions to local customs and traditions. · Career development: Many spouses may have left their jobs to accompany their partners on the overseas assignment. Offer career development resources, such as career coaching, networking events, resume workshops, and job search support, to help spouses find new employment opportunities. · Language and cultural training: Offer language and cultural training courses to help spouses communicate with locals and better understand the local culture. This can include language classes, cultural immersion programs, and cross-cultural communication workshops. · Social support: Offer social support programs, such as a spouse network, peer support groups, social events, and community outreach programs, to help spouses build social connections and make new friends in the new location. · Healthcare support: Provide information and support for spouses to find different local healthcare service options. · Family support: Offer family support resources, such as hobbies, schools, and childcare (kindergarten) services, to help families with children adjust to the new environment and access necessary resources. · Relocation assistance: Offer relocation assistance to help spouses with the logistics of moving to a new location, including housing, transportation, and setting up utilities. 


Overall, the goal of the spouse program is to support and empower accompanying spouses to make the most of their time abroad, both personally and professionally. By providing comprehensive support, resources, and opportunities for development, companies can help ensure the success of the assignment for both the employee and their spouse. It's also worth remembering that you don't have to be able to do all aspects of the spouse program yourself; you can ask different service providers for help.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page